آرمین روسمایر

آرمین روسمایر

آرمین روسمایر (1949) یک آشپز آلمانی و نویسنده کتابهای آشپزی است. او یک شیرینی پز و آشپز آموزش دیده با مدارک مختلف از جمله مدرک سرآشپزی از IHK Würzburg و رژیم درمانی از DGE است. وی بیش از 60 عنوان کتاب آشپزی منتشر کرده و برنامه های مختلف تلویزیونی رادیویی متعدد اجرا کرده است. روسمایر رئیس امتحانات آشپزها ، متخصصان رستوران ، متخصصان هتل ها و دستیاران فنی در اتاق بازرگانی مونیخ است.

کتاب های آرمین روسمایر

آشپزخانه دیابتی ها


آشپزخانه کم چربی