نیک لاند

نیک لاند

نیک لاند مدرس ارشد دانشگاه متروپولیتن منچستر است و نویسنده کتاب شناخت حیوانات و توجه و شناخت الگوها در مجموعه روانشناسی مدولار Routledge است.

کتاب های نیک لاند

زبان و اندیشه