دیوید ج کین

دیوید ج کین

دکتر دیوید ج. کین، سردبیر روان درمانی های انسانگرا: کتاب راهنمای تحقیق و عمل (2002) و کتاب کلاسیک در رویکرد شخص محور (2002) است. وی دکترای خود را در روانشناسی بالینی و اجتماعی از دانشگاه وایومینگ دریافت کرد. در حال حاضر، وی در مدرسه روانشناسی حرفه ای کالیفرنیا در دانشگاه بین المللی آلیانت، سن دیگو و در بخش روانشناسی در دانشگاه چاپمن تدریس می کند.

کتاب های دیوید ج کین

روان درمانی های شخص محور