کن دارک

کن دارک

کن دارک (متولد Brixton ، لندن در 1961) یک باستان شناس انگلیسی است که در هزاره اول میلادی در اروپا (از جمله بریتانیا روم و بلافاصله پس از روم) و خاورمیانه روم و بیزانس، در مورد باستان شناسی دین (به ویژه اوایل باستان شناسی مسیحی)، نظریه و روش های باستان شناسی و رابطه بین مطالعه گذشته و مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی معاصر جهانی. وی در سال 1982 لیسانس باستان شناسی از دانشگاه یورک دریافت کرد و پس از گذراندن دوره دکترای باستان شناسی و تاریخ خود در دانشگاه کمبریج به تدریس در دانشگاه های کمبریج، آکسفورد و ریدینگ پرداخت. از سال 2001 وی مدیر مرکز تحقیقات مطالعات عتیقه و بیزانس متاخر در دانشگاه ردینگ و از سال 1996، رئیس گروه تحقیقات اواخر دوران باستان است. وی دارای استادی افتخاری از چندین دانشگاه اروپایی و آمریکایی، تألیف کتب و مقالات علمی متعددی است و بسیاری از کاوش ها و پروژه های نظرسنجی را در انگلیس و خاورمیانه از جمله در استانبول (ترکیه) کارگردانی و همکاری کرده است - با همکاری یک مطالعه باستان شناسی جدید در مورد کلیسای مشهور بیزانس ایاصوفیه و اطراف آن - و در ناصره (اسرائیل) و اطراف آن. وی عضو انجمن عتیقه جات لندن ، انجمن تاریخی سلطنتی و انستیتوی سلطنتی انسان شناسی انگلیس و ایرلند و عضو موسسه امور بین الملل سلطنتی است - تنها فردی که تاکنون به این چهار دانش آموخته شده اس.

کتاب های کن دارک