میثم نویریان

میثم نویریان

میثم نویریان متولد فروردین  ۱۳۶۲ دارای مدرک فوق لیسانس طراحی صنعتی است  و مدرس دانشگاه و نویسنده می باشد. او همچنین عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر ایران است. 

کتاب های میثم نویریان

مدل سازی صحنه ی تئاتر