علی اصغر احمدی

علی اصغر احمدی

علی‌اصغر احمدی (متولد ۱۳۳۴) روان‌شناس ایرانی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور خانواده و استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران است. او عضو هیئت مؤسس انجمن علمی اولیاء و مربیان ایران و اولین رئیس این انجمن است. پژوهش‌های احمدی عمدتاً در حوزه «روان‌شناسی اسلامی»، «روان‌شناسی خانواده»، ازدواج، «رابطه دختر و پسر» و «روان‌شناسی نوجوانان» است. احمدی دورهٔ کارشناسی روانشناسی را در دانشگاه تهران گذراند و دوره کارشناسی ارشد و دکتری همین رشته را در دانشگاه تربیت مدرس طی کرد. او از اوایل دههٔ شصت، تلاش‌هایی را برای نظریه‌پردازی در زمینهٔ روان‌شناسی اسلامی آغاز کرد. احمدی داوری چند دوره جایزه کتاب فصل و سال روان‌شناسی را بر عهده داشته‌است. او همچنین مدتی ریاست مؤسسه روان‌شناسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در اسفند ۱۳۹۲ احمدی را به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی انجمنهای مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء و همچنین در تیرماه ۱۳۹۳ به سمت مشاور خود در امور خانواده منصوب کرد.

کتاب های علی اصغر احمدی