احمد حلت

احمد حلت

احمد حلت متولد 17 بهمن 1341 در تهران، سخنران است. وی فارغ التحصیل لیسانس روانشناسی، فوق لیسانس علوم ارتباطات و روزنامه نگاری و دکتری روانشناسی بالینی می باشد، در کنار سخنرانی موسس مجله موفقیت است. 

کتاب های احمد حلت