پیتر بی راب

پیتر بی راب

پیتر راب (متولد: 4 اکتبر 1949 ، مونتابور ، آلمان) دوره های مختلف فلسفه را در دانشگاه دره فریزر تدریس می کند. او نویسنده بسیاری از مقالات ژورنالی است و در هیئت تحریریه چندین ژورنال بین المللی مورد ارزیابی است. وی نویسنده مشاوره فلسفی است: نظریه و عمل و مباحث مشاوره فلسفی.

کتاب های پیتر بی راب

مشاوره ی فلسفی