بری ام پریزانت

بری ام پریزانت

دکتر بری پریزانت به عنوان یکی از محققان برجسته جهان در زمینه اختلالات طیف اوتیسم و ناتوانی های ارتباطی شناخته شده است، با بیش از 40 سال تجربه به عنوان محقق و مشاور بین المللی برای افراد دارای شرایط طیف اوتیسم و معلولیت های مرتبط می باشد.

کتاب های بری ام پریزانت

انسانی کاملا منحصر به فرد