استیون گاتستین

استیون گاتستین

دکتر استیون گات ستیندکترای خود را در روانشناسی بالینی از دانشگاه Case Western Reserve به دست آورد و کار کارآموزی و پست دکترا را در دانشکده پزشکی Rutgers انجام داد. بین سالهای 1979 و 1987، وی به عنوان استادیار روانپزشکی و اطفال در کالج پزشکی بیلور و دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس خدمت کرد. در طول این مدت، دکتر گاتستین همچنین به عنوان مدیر روانشناسی بیمارستان کودکان تگزاس و مدیر آموزش خانواده درمانی برای کالج پزشکی بیلور خدمت کرد. دکتر گاتستین پیش از تمرکز بر تلاش برای رفع اختلالات طیف اوتیسم، به عنوان یک توسعه دهنده مشهور در سطح کشور برای برنامه های بالینی نوآورانه برای کودکان و نوجوانان با شرایط پر خطر شناخته شده بود. در سال 1983، وی بزرگترین کمک مالی را که تاکنون توسط بنیاد هوگ برای بهداشت روان اعطا شده است، برای توسعه برنامه های مداخله در خانواده برای جوانان به شدت خودکشی دریافت کرد. وی برنامه های مبتکرانه و مبتنی بر خانواده را برای کودکانی با شرایط پزشکی مختلف و اختلالات بیش فعالی با کمبود توجه ایجاد کرده است. وی همچنین برنامه های مدرسه ای را برای کودکان با مشکلات مربوط به عملکرد اجرایی توسعه داده است. از سال 1995 استیو و همسرش، دکتر راشل شیلی، به عنوان مدیر مشترک RDIconnect، در هوستون، تگزاس، خدمت می کنند، که به هزاران متخصص و خانواده در سراسر جهان آموزش و پشتیبانی می دهد. او همچنین مدیر انستیتوی تحقیقات توسعه روابط و مدرسه گیلبرت هال در لس آنجلس، کالیفرنیا است.

کتاب های استیون گاتستین