کین ریگبی

کین ریگبی

کن ریگبی (متولد: لنکاوی ، انگلستان) یک استاد الحاقی در دانشگاه استرالیای جنوبی است. او یک پژوهشگر برجسته بین المللی در زمینه آزار و اذیت در مدارس است، زیرا پنج کتاب در این زمینه منتشر کرده و مقالات متعددی در مجلات مورد بررسی قرار داده است.

کتاب های کین ریگبی