کریستین ماسینتایر

کریستین ماسینتایر

کریستین ماسینتایر (متولد 1938) یک مشاور آموزشی، پیش از این در موسسه مورای هاوس، دانشگاه ادینبورگ است. او نویسنده ای پرکار است، زیرا چندین کتاب برای روتلج و دیوید فولتون نوشته است.

کتاب های کریستین ماسینتایر