جکی سیلبرگ

جکی سیلبرگ

جکی سیلبرگ (متولد: 1 دسامبر 1934) که دارای لیسانس در رشته رشد کودک بود، مدافع اوایل کودکی و سخنران اصلی بود. وی با قدردانی از زندگی طولانی و پرکار خود، از دانشگاه ایالتی امپوریا جایزه برجسته دانش آموخته را دریافت کرد.

کتاب های جکی سیلبرگ

140 بازی فکری با بچه ها