سوزان کایزرگرین لند

سوزان کایزرگرین لند

سوزان کایزر گرینلند (متولد 1 اکتبر 1956) نویسنده آمریکایی و معلم تمرکز حواس و مراقبه است که در حال تمرین حالت آگاهی از لحظه حال برای توسعه توجه کلی و مهارت های اجتماعی/عاطفی است. سوزان نقش اساسی در مناسب ساختن تمرین‌های ذهن‌آگاهی برای جوانان داشت و با اولین کتاب خود به نام «کودک متفکر» به پیشروی ذهن‌آگاهی مبتنی بر فعالیت کمک کرد. این روش در حال حاضر در مدارس آمریکا در سراسر کشور انجام می شود تا به کودکان کمک کند تا نحوه کاهش و کاهش سطح استرس خود را بیاموزند.

کتاب های سوزان کایزرگرین لند

کودک و ذهن آگاهی


بازی های هوشیارانه