کریستین مارسلی سرگنت

کریستین مارسلی سرگنت

کریستینا مارسلی سرگنت یک درمانگر سلامت روان دارای مجوز با بیش از 10 سال سابقه کار با کودکان، خانواده ها و بزرگسالان در مراکز مراقبت از خانواده، بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه و مراکز درمانی سرپایی است. او همچنین نویسنده و تصویرگر کتاب های کودکان از جمله اورسولا خشمش را رها می کند و بچه گربه آبی شجاع را دکمه می دهد.

کتاب های کریستین مارسلی سرگنت