دبورا ام پلامر

دبورا ام پلامر

دبورا ام. پلامر بیش از 20 سال تجربه تسهیل گروهها و کار جداگانه با کودکان و بزرگسالان را دارد. او که پیش از این یک سرپرست درمانگر بالینی بود و در NHS کار می کرد، وی همچنین تجربه زیادی به عنوان مدرس ارشد در زمینه های روانشناسی بهداشت و مشاوره دارد. او به طور منظم کارگاه ها و دوره های کوتاه در زمینه استفاده از تصاویر، بازی ها و داستان گویی در ارتقا رفاه را اداره می کند.

کتاب های دبورا ام پلامر