اریکا لین

اریکا لین

اریکا لین، نویسنده ای آمریکایی است. او بنیانگذار جنبش «زندگی بر روی هدف» است. وب سایت او هر روز به هزاران زن کمک می کند تا به تمرکز و آرامش در زندگی برسند. او در رشته ی روزنامه نگاری از دانشگاه بریگام یانگ فارغ التحصیل شده است و به برخی از وب سایت های برتر در فضای مینیمالیسم کمک می کند.

کتاب های اریکا لین

راه و روش مینیمالیستی