احمد نصرالهی

احمد نصرالهی

احمد نصرالهی در سال ۱۳۳۰ در بابل به دنیا آمده است. او نقاشی را به صورت تجربی نزد تعدادی از هنرمندان ایرانی آغاز کرد. از سال 1356 سرپرستی نگارخانه آبی بابل را به عهده گرفت و از همان زمان به بعد به آموزش نقاشی کودکان و نوجوانان مشغول شد.
نخستین نمایشگاه جمعی اش در خانه جوانان ساری در سال 1350 و نخستین نمایشگاه انفرادی اش را در سال 1356 در نگارخانه آبی بابل بر پا شد. از آن تاریخ بیش از 52 نمایشگاه انفرادی در شهرهای مختلف به ویژه در نگارخانه آبی بابل و گالری سیحون تهران برگزار کرده است.
او که دیپلم کشاورزی خود را در سال 1351 اخذ کرده است، در نمایشگاه هایی از جمله، نخستین دو سالانه نقاشی ایران، پنجمین دو سالانه نقاشی ایران، دومین دو سالانه نقاشی معاصر جهان اسلام، صد سال هنر ایران، نمایشگاه بین المللی در فلورانس، پکن، ونیز، چهارمین دو سالانه شارجه، نمایشگاه نقاشی در گالری الدهام انگلستان، موزه لیتون هاوس لندن، سوئیس و شانگهای چین شرکت داشته است.

کتاب های احمد نصرالهی

یک دقیقه ها