آی. جی. پارکر

آی. جی. پارکر

اینگرید جی. پارکر، نویسنده ی آلمانی داستان های معمایی است.پارکر تا زمان بازنشستگی، استاد زبان انگلیسی و زبان های خارجی در دانشگاه دولتی نورفوک در ویرجینیا بود. او پس از تحقیقات آکادمیک خود درباره ی ادبیات ژاپن در قرن یازدهم، به نوشتن داستان هایی معمایی روی آورد که در ژاپن باستان می گذرند. پارکر کتاب های متعددی نوشته که همگی با بازخوردهای مثبت منتقدین و مخاطبین رو به رو شده اند.

کتاب های آی. جی. پارکر

دروازه راشومون


۴۸,۰۰۰ تومان