شان هال

شان هال

شان هال معاون گروه و رهبر مطالعات متنی در بخش طراحی در کالج گلداسمیت دانشگاه لندن است. وی پیش از این مدرس فلسفه در کالج بالیول آکسفورد بود. او به عنوان یک هنرمند در V&A ، آکادمی سلطنتی و گالری Whitechapel نمایشگاه داشته است. 

کتاب های شان هال