رابرت جی درایدن

رابرت جی درایدن

رابرت درایدن، دانشیار انگلیسی در کالج هیلیر، دانشگاه هارتفورد، در غرب هارتفورد ، کنتیکت است. وی B.A خود را دریافت کرد. به انگلیسی از کالج همپشایر ، کارشناسی ارشد به انگلیسی از دانشگاه نیواورلئان و دکترای وی به انگلیسی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا با تمرکز در ادبیات قرن 18 و 19 انگلیس بود. وی مقالات علمی زیادی راجع به جین آستین و سایر موضوعات ادبیات قرن هجدهم انگلیس، از جمله مشارکت در گلچین تدریس قرن هیجدهم ترانس آتلانتیک (مطبوعات محققان کمبریج) و جلد آینده جین آستین در عصر جدید: لذت ، اشتیاق و دارایی در جامعه جهانی جین آستین (Palgrave Macmillan 2013)، که وی همچنین سردبیر آن است.

کتاب های رابرت جی درایدن

جین آستن