اریک کلایننبرگ

اریک کلایننبرگ

اریک ام. کالیننبرگ (متولد 14 نوامبر 1970) جامعه شناس آمریکایی و مدرس مطالعات شهری ، فرهنگ و رسانه است. وی بیشتر به خاطر مشارکت هایش به عنوان جامعه شناس عمومی شهرت دارد. او در شیکاگو و در خانواده ای از نژاد یهودی-چک متولد شد. وی در مدرسه فرانسیس دبلیو پارکر تحصیل کرد و بعداً از دانشگاه براون (1993) لیسانس گرفت و سپس از دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی فوق لیسانس (1997) و دکترا (2000) دریافت کرد. وی در حال حاضر استاد جامعه شناسی ، سیاست های عمومی و رسانه ، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه نیویورک و همچنین سردبیر مجله فرهنگ عمومی است. در سال 2012 ، کلایننبرگ مدیر انستیتوی دانش عمومی در دانشگاه نیویورک شد. در سال 2013 ، وی به عنوان مدیر تحقیق در مسابقات Rebuild by Design منصوب شد.

کتاب های اریک کلایننبرگ

کاخ هایی برای مردم