کیمبرلی کرنشاو

کیمبرلی کرنشاو

کیمبرلی ویلیامز کرنشاو (متولد 1959) وکیل آمریکایی، مدافع حقوق مدنی، فیلسوف و محقق برجسته تئوری نژاد انتقادی است که نظریه تقاطع را توسعه داد. او یک استاد تمام وقت در دانشکده حقوق UCLA و دانشکده حقوق کلمبیا است، جایی که وی در زمینه نژاد و جنسیت تخصص دارد. کرنشاو همچنین بنیانگذار مرکز مطالعات بین مقطعی و سیاست اجتماعی دانشکده حقوق کلمبیا (CISPS) و انجمن سیاست آفریقایی آمریکایی (AAPF) و همچنین رئیس مرکز عدالت بین مقاطعی (CIJ) مستقر در برلین است. کرنشاو به دلیل معرفی و توسعه تقاطع، نظریه چگونگی همپوشانی یا تلاقی هویت های اجتماعی، به ویژه هویت اقلیت ها، با سیستم ها و ساختارهای ستم، سلطه یا تبعیض شناخته شده است. بورس تحصیلی وی همچنین در توسعه فمینیسم مقطعی که سیستم های همپوشانی ستم و تبعیض زنان را به دلیل قومیت، جنسیت و زمینه اقتصادی آنها مورد بررسی قرار می دهد، ضروری است.

کتاب های کیمبرلی کرنشاو