ریچارد آپیگنانزی

ریچارد آپیگنانزی

 ریچارد آپیگنانزی (Richard Appignanesi) (متولد 20 دسامبر 1940) نویسنده و ویراستار کانادایی است. وی ویراستار اصلی مجموعه کتابهای موفقیت آمیز بین المللی برای مبتدیان (از سال 1991 به نام سری معرفی ...) و همچنین نویسنده متنهای مختلف این مجموعه بود. او ناشر موسس و ویراستار کتاب های آیکون است. وی مدیر موسس مجموعه مانگا شکسپیر بود. وی سردبیر اجرایی سابق مجله Third Text است و سردبیر مجله سیاست های مطالعات Futures را بررسی می کند.
آپیگنانزی چهار رمان، یک رمان گرافیکی، متن گرافیکی، یک جلد شعر، مونوگراف و مقاله با موضوعات فرهنگی و ادبی تالیف کرده است و چندین پروژه را سرپرستی کرده است.

کتاب های ریچارد آپیگنانزی

اگزیستانسیالیسم


پست مدرنیسم