پیوتر زتومکا

پیوتر زتومکا

پیوتر زتومکا (Piotr Sztompka) (متولد 2 مارس 1944 ، در ورشو ، لهستان) یک جامعه شناس لهستانی است که به دلیل کار در تئوری اعتماد اجتماعی مشهور است. وی استاد جامعه شناسی در دانشگاه Jagiellonian در کراکوف، لهستان است و همچنین مرتباً به عنوان استاد مدعو در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس و دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک خدمت کرده است.
وی از سال 2002 تا 2006 پانزدهمین رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی بود.

کتاب های پیوتر زتومکا

اعتماد