رضا قراخانلو

رضا قراخانلو

رضا قراخانلو متولد سال 1337، از اساتید مجرب و سرشناس دانشگاه و داری مدرك دكترای فیزیولوژی ورزشی است. وی سرپرست پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز می باشد.

کتاب های رضا قراخانلو