سالی مورگان

سالی مورگان

سالی مورگان نویسنده برجسته کتابهای اطلاعاتی کودکان است. وی بیش از 250 عنوان نوشته است که شامل حیات وحش، تاریخ طبیعی، علوم، جغرافیا و موضوعات زیست محیطی است. او برای همه سنین از اولین خوانندگان تا 16+ خواننده و همچنین کتابهایی با هدف خوانندگان خانواده می نویسد. سالی علوم طبیعی را در کمبریج خواند که به دنبال چندین سال تحقیق در مورد احیای زمین های متروکه انجام شد. وی سپس چند سال زیست شناسی را تدریس کرد و به نوشتن روی آورد. با عشق به دنیای طبیعی و نگرانی در مورد از بین رفتن زیستگاه ها در سراسر جهان، تعجب آور نبود که او تصمیم گرفت در مورد حیات وحش و مسائل زیست محیطی بنویسد.

کتاب های سالی مورگان

دایره المعارف اقیانوس ها


100 حقیقت درباره ی تکامل


طبیعت در خطر است


تغییرات اقلیمی