سینتیا فیلیپس

سینتیا فیلیپس

دکتر سینتیا فیلیپس دانشمندی در موسسه SETI است. وی لیسانس خود را در رشته نجوم ، اخترفیزیک و فیزیک از دانشگاه هاروارد و دکترای خود را در علوم سیاره ای از دانشگاه آریزونا دریافت کرد. وی برای تعدادی از نشریات تخصصی نویسندگی کرده است و همچنین مقالاتی نیز منتشر کرده است.

کتاب های سینتیا فیلیپس