کسری رفالیان

کسری رفالیان

کسری رفالیان، دانش آموخته اقتصاد رفتاری، کارآفرین، مدرس و متخصص دیجیتال مارکتینگ ایرانی‌ست.

کتاب های کسری رفالیان

راهنمای ارزهای دیجیتال