نجیب الدین رضا جوهری تبریزی اصفهانی

نجیب الدین رضا جوهری تبریزی اصفهانی

نجیب‌الدین رضا اصفهانی مشهور به زرگر، همچنین شناخته‌شده به نجیب‌الدین رضا تبریزی (۱۰۸۰ ـ ۱۰۴۷) صوفی و شاعر ایرانی در سدهٔ یازدهم هجری/هفدهم میلادی بود.

کتاب های نجیب الدین رضا جوهری تبریزی اصفهانی

نور الهدایه و مصدر الولایه