جیمز وارن

جیمز وارن

جیمز وارن متولد سال 1974 ، استاد فلسفه باستان در کالج کورپوس کریستی و نویسنده می باشد.

کتاب های جیمز وارن

مواجهه با مرگ