ملا عبدالله زنوزی تبریزی

ملا عبدالله زنوزی تبریزی

ملا عبدالله زَنوزی (درگذشت ۱۲۵۷ق) حکیم و فیلسوف شیعی در قرن سیزدهم قمری و معاصر با فتحعلی شاه قاجار بود. او در فلسفه پیرو ملاصدرا بود و در مدرسه مروی تهران فلسفه و حکمت تدریس می‌کرد. زنوزی از شاگردان ملا علی نوری بود. او را پایه‌گذار مکتب فلسفی تهران و از مروجان فلسفه صدرایی می‌دانند.

کتاب های ملا عبدالله زنوزی تبریزی