جینا ریپون

جینا ریپون

جینا ریپون، استاد تصویربرداری عصبی در مرکز استون است. او مقالات بسیاری درمورد اعصاب و روان دارد و در این حوزه نویسنده‌ی فعالی است.

کتاب های جینا ریپون

مغز جنسیت زده