وحید خاشعی

وحید خاشعی

وحيد خاشعي متولد سال 1360، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. وی دارای دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش سیاست گذاری، دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های وحید خاشعی