عزت الله نوذری

عزت الله نوذری

دكتر عزت اله نوذري در سال 1323در رودسر بدنيا آمد.وي پس از اخذ ديپلم در ايران تحصيلات دانشگاهي خود را از مقطع كارشناسي تا دكتري در دانشگاههاي گرانس و وين بانجام رساند.در سال 1357 به ايران بازگشت و در سال 1358 به استخدام دانشگاه تربيت معلم در آمد،و از سال 1364 به دانشگاه شيراز منتقل شد و هم اكنون با درجه علمي دانشياري در آنجا مشغول به تدريس و تحقيق است. گروه : علوم انساني رشته : تاريخ گرايش : تاريخ اجتماعي خاطرات کودکي : بهترين و به ياد ماندني ترين خاطره عزت اله نوذري رفتن به كلاس اول ابتدايي بود كه همواره در شادي وصف ناپذيري بسر مي برد. اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : عزت اله نوذري در خانواده مذهبي به دنيا آمد و بزرگ شد .پدرش كارمند عاليرتبه وزارت دارايي در تهران بود و اهل هنر و شعر و تاريخ است.پدر بزرگ دكتر نوذري نيز با شعر شاعران و تاريخ مانوس بود. تحصيلات رسمي و حرفه اي : عزت اله نوذري پس از دريافت ديپلم از ايران تحصيلات دانشگاهي خود را از مقطع كارشناسي تا دكتري در رشته تاريخ گرايش تاريخ اجتماعي در دانشگاههاي گرانس و وين بانجام رساند. فعاليتهاي ضمن تحصيل : عزت اله نوذري در حين تحصيل در خارج از كشور بطور مستقل در فعاليت هاي عليه رژيم شركت مي كرد. همسر و فرزندان : عزت اله نوذري متاهل و داراي دو فرزند پسر است. فرزند ارشد ،روزبه نوذري داراي مدرك كارشناسي عمران و متاهل است. ديگر فرزندش ،آرش نوذري كه داراي كارشناسي حسابداري و متاهل مي باشد. وقايع ميانسالي : عزت اله نوذري پس از دريافت دكتري رشته تاريخ اجتماعي ايران در سال 1357 به ايران بازگشت و در سال 1358 به استخدام دانشگاه تربيت معلم درآمد.ودر سال 1364به دانشگاه شيراز منتقل شد .وي هم اكنون با رتبه علمي دانشياري در همين دانشگاه به تدريس و تحقيق مشغول است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عزت اله نوذري عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه شيراز است.وي بغير از شركت در كميته هاي متعدد آموزشي ،پژوهشي و تكميلي پست اجرايي ديگري نداشته است. فعاليتهاي آموزشي : عزت اله نوذري در طول 28 سال تدريس بطور متوسط در هر ترم ميانگين 12 ساعت مشغول به تدريس بوده است. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عزت اله نوذري در كنار تدريس در دانشگاه شيراز به تحقيق و پژوهش مي پردازد. جوائز و نشانها : عزت اله نوذري تعداد 27 لوح تقدير از دست روساي دانشگاهها در سمينارها و غيره دريافت كرده است. به عنوان مثال محقق نمونه در دانشگاه شيراز در سال 1379 است. چگونگي عرضه آثار : عزت اله نوذري داراي 12 كتاب تخصصي در رشته تاريخ و 38 مقاله منتشر شده در ژورنالهاي داخلي و خارجي است.

کتاب های عزت الله نوذری

تاریخ اجتماعی ایران