نیکلاس کاپالدی

نیکلاس کاپالدی

نیکلاس کاپالدی (Nicholas Capaldi) (متولد: 5 مه 1939) کرسی Legendre-Soulé در اخلاق تجارت در دانشگاه لویولا نیواورلئان است ، جایی که وی همچنین به عنوان مدیر مرکز سرمایه معنوی خدمت می کند. وی بنیانگذار و رئیس موسسه جهانی حاکمیت شرکتی است. وی B.A و دکترای خود را از دانشگاه پنسیلوانیا  دریافت کرد.

کتاب های نیکلاس کاپالدی

فلسفه علم