سامی زبیده

سامی زبیده

سامی زبیده (متولد 1937) یک استاد برجسته سیاست و جامعه شناسی در بیربکک، دانشگاه لندن است و به عنوان استاد حقوق جهانی مهمان در بهار 2006، در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک به تدریس حقوق و سیاست در جهان اسلام پرداخت. وی شرکت کننده همیشگی سمپوزیوم غذا و آشپزی آکسفورد است و در سال 1992 کنفرانسی را در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی لندن ترتیب داد که فرهنگ های آشپزی خاورمیانه را مورد توجه قرار داد. مقالات کنفرانس به صورت کتاب در سال 1994 منتشر شد.

کتاب های سامی زبیده