رودلف ویتکوور

رودلف ویتکوور

رودولف ویتکوور (22 ژوئن 1901 - 11 اكتبر 1971) مورخ هنری انگلیسی متخصص در رنسانس ایتالیا و هنر و معماری باروك، كه بیشتر دوران حرفه خود را در لندن گذراند، اما در آلمان تحصیل كرد و بعداً به آمریكا رفت. علی رغم داشتن پدری انگلیسی که پس از تحصیل در آلمان اقامت داشت، در برلین متولد و بزرگ شد.

کتاب های رودلف ویتکوور

عجایب مشرق زمین