الیزابت باکودانو

الیزابت باکودانو

اليزابت باكودانو دانشمند آزتک و مدرس ارشد دانشگاه کالج لندن است. وی در گروه مطالعات اسپانیایی ، پرتغالی و آمریکای لاتین ، موسسه باستان شناسی و موزه بریتانیا تدریس و کار می کند.

کتاب های الیزابت باکودانو