مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان، نویسنده و مترجم کتاب‌های رده سنی نوجوانان است. آثار او که به فارسی ترجمه شده اند، عبارتند از: دایره‌المعارف اختراعات، حکایت‌های فلسفی، دایره‌المعارف پاسخ به کیست‌های من و فرهنگ اعلام کودک.

کتاب های مهدی ضرغامیان

ویروس ها


وارثان


جنگل تاریکی ها


چشمۀ جادو


روستا


نوئمی 2


نوئمی 3


نوئمی 6


خانواده


بدن انسان


شهر


جانوران


بهداشت


زمان


گیاهان


بیماری ها


مدرسه


شغل ها


خوراکی ها


دایره المعارف کودکان


نوئمی 9


نوئمی 10


جادوگر لوکسور


حکایت‎ های فلسفی


حکایت‎های فلسفی


قصه های فیلسوف


حکایت های فلسفی


فرهنگ فارسی بچه های امروز


دایره المعارف اختراعات


حسگر مولکولی


نوئمی 7


نوئمی 8


نوئمی 4


نوئمی 5


نام ها


فرهنگ اعلام کودک


دایره المعارف شهر و زندگی


دایره المعارف مهتاب


فرهنگ فارسی مهتاب


ماروسیا


گنج هورهوتپ


دایره المعارف تغذیه


به خاطر یک اسب


روباه فراری