مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان، نویسنده و مترجم کتاب‌های رده سنی نوجوانان است. آثار او که به فارسی ترجمه شده اند، عبارتند از: دایره‌المعارف اختراعات، حکایت‌های فلسفی، دایره‌المعارف پاسخ به کیست‌های من و فرهنگ اعلام کودک.

کتاب های مهدی ضرغامیان

جانوران


بهداشت


زمان


گیاهان


بیماری ها


مدرسه


شغل ها


خوراکی ها


روستا


خانواده


بدن انسان


شهر


نوئمی 2


نوئمی 3


نوئمی 9


نوئمی 10


جادوگر لوکسور


مجموعه کتاب های مرجع کودک


فرهنگ فارسی بچه های امروز


دایره المعارف اختراعات


نوئمی 7


نوئمی 8


دایره المعارف شهر و زندگی


نوئمی 4


نوئمی 5


نوئمی 6


نام ها


دایره المعارف مهتاب


فرهنگ اعلام کودک


فرهنگ فارسی مهتاب


مقدمه رساله زبان پارتی


گنج هورهوتپ


دایره المعارف تغذیه


ماروسیا


به خاطر یک اسب


حسگر مولکولی


روباه فراری