مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان

مهدی ضرغامیان، نویسنده و مترجم کتاب‌های رده سنی نوجوانان است. آثار او که به فارسی ترجمه شده اند، عبارتند از: دایره‌المعارف اختراعات، حکایت‌های فلسفی، دایره‌المعارف پاسخ به کیست‌های من و فرهنگ اعلام کودک.

کتاب های مهدی ضرغامیان

دایره المعارف کودکان


ویروس ها


نوئمی 1


شغل ها


جانوران


حکایت های فلسفی


دایره المعارف جانوران


فرهنگ فارسی مهتاب


حکایت های فلسفی


دایره المعارف دایناسورها


وارثان


جنگل تاریکی ها


چشمۀ جادو


نوئمی 2


نوئمی 3


نوئمی 4


نوئمی 5


نوئمی 6


بهداشت


زمان


گیاهان


بیماری ها


خوراکی ها


روستا


خانواده


بدن انسان


شهر


مدرسه


نوئمی 9


نوئمی 10


یاقوت آنوبیس


جادوگر لوکسور


حکایت‎های فلسفی


قصه های فیلسوف


حکایت های فلسفی


فرهنگ فارسی بچه های امروز


حسگر مولکولی


نوئمی 7


نوئمی 8


افسون های نیل (دوره 4 جلدی)


نام ها


فرهنگ اعلام کودک


فرهنگ اعلام کودک


دایره المعارف شهر و زندگی


ماروسیا


گنج هورهوتپ


پاپیروس های نفرین شده


دایره المعارف تغذیه


به خاطر یک اسب


روباه فراری