علیرضا متولی

علیرضا متولی

علیرضا متولی متولد : تهران - اردیبهشت 1344/ کارشناس روانشناسی کودک از دانشگاه شهید بهشتی می باشد. وی عضو تحریریه کیهان بچه ها از سال 63 تا 69 بوده است. از فعالیت های وی به انتشار مجله و عضویت در تحریریه های رشد جوان، نوجوان و کودک، انتشار بیش از 500 مقاله و جستار ادبی و داستان کوتاه و بلند در نشریات گوناگون کودک ونوجوان: کیهان بچه ها، کیهان علمی، نهال انقلاب. شاهد کودک، باران، سنجاقک، رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، رشد نوجوان و رشد جوان، رشد معلم، رشد آموزش ابتدایی، آخرین رمان منتشر شده، گربه گور به قیر شده/ انتشارات محراب قلم می باشد.

کتاب های علیرضا متولی

من و آقای همسایه


گربه ی گور به قیر شده