مرضیه ازگلی

مرضیه ازگلی

مرضیه ازگلی متولد سال 1356، نویسنده و کارگردان می باشد. وی دارای لیسانس ادبیات نمایشی و فوق لیسانس گارگردانی از دانشکده سینما تئاتر- دانشگاه هنر تهران
است. ازگلی دارای مقام اول نمایشنامه نویسی فستیوال جامع دانشجویان هنر، 1379، مقام اول نمایشنامه نویسی هشتمین جشنواره بین المللی تئاتردانشگاهی فجر، 1382، مقام سوم نمایشنامه نویسی هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی فجر، 1383، مقام اول نمایش نامه نویسی جشنواره نمایشنامه خوانی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، 1384، دیپلم افتخار نمایشنامه نویسی دهمین جشنواره دانشگاهی فجر، 1385، نمایش منتخب در جشنواره ی اداره کل نمایش تهران، 1387، مقام اول نمایشنامه نویسی رادیو اقتصاد، 1391 می باشد.

کتاب های مرضیه ازگلی

حمله


افسانه های باستان