پاتریشیا سی مک کیساک

پاتریشیا سی مک کیساک

پاتریشیا سی. "پت" مک کی ساک (متولد کارول ، 9 آگوست 1944 - 7 آوریل 2017) نویسنده پرکار کودکان آمریکایی آفریقایی تبار بود. او نویسنده بیش از 100 عنوان کتاب بود، از جمله کتاب های عزیز آمریکا، تصویری از آزادی: دفتر خاطرات کلوتی، یک دختر برده. Color Me Dark: دفتر خاطرات نلی لی لاو ، کوچ بزرگ در شمال ؛ و نگاه به تپه ها: دفتر خاطرات لوزت مورو ، یک دختر برده فرانسوی. وی همچنین رمانی برای مجموعه The Royal Diaries نوشت: Nzingha: Warrior Queen of Matamba. از کارهای برجسته مستقل می توان به Flossie & the Fox (1986) ، The Dark-Thirty: Southern Tales of the Supernatural (1992) و Sojourner Truth: Ain't I A Woman (زن نیستم؟) اشاره کرد. (1992) آنچه از قلب داده می شود پس از مرگ در سال 2019 منتشر شد.

کتاب های پاتریشیا سی مک کیساک

من برده هستم