پت جاکوبز

پت جاکوبز

پت جاکوبز بیش از 50 کتاب غیر داستانی، مرجع و فعالیت برای کودکان در موضوعات مختلف از دایناسورها گرفته تا آینده اکتشافات فضایی نوشته است. وی در پاریس و آلمان زندگی کرده و چندین کتاب کودک را از آلمانی به انگلیسی ترجمه کرده است.

کتاب های پت جاکوبز

دزدهای دریایی


قطب ها