اوری برافمن

اوری برافمن

اوری برافمن یک کارآفرین مادام العمر است. ماجراهای او شامل راه اندازی بی سیم، گروه حمایت از مواد غذایی سالم و شبکه ای از مدیران عامل است که در پروژه های سود عمومی کار می کنند و او با Rod Beckstrom بنیان گذاشته است. وی دارای لیسانس مطالعات صلح و تعارض از دانشگاه برکلی و MBA از دانشکده بازرگانی استنفورد است.

کتاب های اوری برافمن