محمدرضا پورمحمد

محمدرضا پورمحمد

محمدرضا پورمحمد متولد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۴ در مشهد ، نویسنده داستان های کودکان و نوجوانان است. او تا کنون با نشریاتى چون جوانان، اطلاعات هفتگى، شاهد، رشد نوجوان، شاهد کودک و نوجوان، نگهبان کودک و نوجوان، آفتاب مهتاب، کیهان بچه‌ها و ... همکاری داشته است.

کتاب های محمدرضا پورمحمد

نان و پنیر و سبزی