سهراب گل هاشم

سهراب گل هاشم

متولد پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۶ هستم، روزگارم بد نیست ، آسمان زندگی‌ام هم صاف و آبی و هم طوفانی و بارانیست. عاشق طنزم و بزرگ‌ترین آرزویم ، فقرزدایی از شادیست. در حوزه طنز،بیشتر به کاریکلماتور مهرمی ورزم که گاهی طنزکلمات ، بازی با کلمات و شوخی باکلمات هم نامیده میشود.

کتاب های سهراب گل هاشم

قلم کم حرف