حنا الفاخوری

حنا الفاخوری

حنا الفاخوری (1914 - 2011) کشیش ملکی لبنانی، عضو مبلغان جامعه سنت پاول، فیلسوف و زبان شناس بود. وی در زله لبنان متولد شد، جاییکه خانواده اش از روستای مجدالون در نزدیکی بعلبك نقل مکان کردند. وی در سال 1927 به "Séminaire Sainte-Anne de Jérociation" (مدرسه علمیه سنتی اورشلیم) پیوست و تحصیلات ابتدایی خود را در سال 1936 به پایان رساند. وی در سال 1943 به کشیشی منصوب شد.

کتاب های حنا الفاخوری

تاریخ الادب العربی


تاریخ فلسفه در جهان اسلامی