کیتلین کلی

کیتلین کلی

کیتلین کلی نویسنده جوانی است که اصلی ترین تأکید هنری اش بر فیلم است. در اوقات فراغت، او به عنوان فرار می نویسد. او داستان ها، شعرها، آهنگ ها، افکار و ... می نویسد. او کتاب خود را در 16 سالگی، "کلمات یک دیوانه"، مجموعه شعر خود را منتشر کرد. پس از حدود یک سال پس از این آزادی، او تصمیم گرفت "کلماتی را که آرزو می کنم میگفتم" را منتشر کند، در 17 سالگی او قصد دارد به ایجاد و به اشتراک گذاری کارهای خود ادامه دهد. وی سومین کتاب خود را با عنوان "مزایای تنهایی" در 7 آوریل 2021 منتشر کرد. این آثار از سنین 17-19 سالگی جمع آوری شده است.

کتاب های کیتلین کلی

The Words I Wish I Said