باربارا منل

باربارا منل

باربارا منل استادیار مطالعات آلمان و مطالعات سینما در گروه مطالعات آلمانی و اسلاوی و در برنامه فیلم و رسانه در دانشگاه فلوریدا، گینسویل است. او نویسنده کتاب نمایندگی مازوخیسم و آرزوی کویر در ادبیات و فیلم است (2007).

کتاب های باربارا منل

شهرها و سینما